Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Jan 30, 2023

Vem är Michel Houellebecq? Varför åker han till Amsterdam för att spela in en dokuemntär om sina egna sexköp, eller är det satir? Går det att säga att han är dark Björn Ranelid? Lyckligtvis har Erik lagt vantarna på hans manifest, och försöker således reda ut vad han egentligen vill med sitt liv och...


Jan 16, 2023

Kommer Google och ChatGPT göra översättaren ännu fattigare än hen redan är? Johan har läst Nils Håkanssons bok Dolda Gudar och undersöker om man kan göra en gnostisk tolkning av AI. Är en automatisk demiurg vi skapat själva närmare Författaren, verkets store skapargud? Och spelar det någon roll om ändå...


Jan 2, 2023

Johan har studerat Jane Eyre, klassikern man inte behöver läsa, och jämför romanfigurernas kärleksuttryck med visdomen i The 5 Languages of Love, klassikern sometimes gör livet lätt för parterapeuter. Är negging också ett kärleksspråk? 


Dec 26, 2022

Julspecial från Kärlek och Europa! Johan har sett julfilm och funderar över vad som är sant egentligen och om tomten är som religion. Dessutom - paketöppning!


Dec 5, 2022

Erik har läst Röda rummet av August Strindberg och undrar hur någon kan vara chockerad över politikens opportunism, fölränderlighet och låga nivå. Kapitlet "Aktiebolaget gråkappan" används som slägga mot Tidöavtalet i allmänhet och liberalernas Johan Pehrson i synnerhet.