Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Jul 11, 2022

Johan inspireras av värmeböljan som plågade Stockholm under tiden för inspelningen och funderar på samhällets undergång apropå Jared Diamonds bok Undergång. Kanske orkar vi rädda klimatet om det innebär att man får sova ordentligt på natten?