Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Feb 13, 2023

Går det att bli vuxen, och är det ens eftersträvansvärt? Hur ser framtidens barn- och vuxenskap ut? Är gränsen mellan barn- och vuxenkultur på väg att utraderas helt? Kommer vi någonsin slippa Disney-remakes? Kanske kan filmen Big med Tom Hanks från 1988 ge oss svaret på dessa frågor. Eller kanske inte.