Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Nov 28, 2022

Johan fick frågan "hur ofta tänker du på romarriket?" och insåg snabbt att han sugits in i en tjejerna-mot-killarna-diskurs utan dess like. Hur blev tjej och kill-spaningar den mest efterfrågade humorformen, och har detta något med det påstådda politiska könsgapet att göra?