Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Apr 26, 2021

I det kanske hittills bästa avsnittet av Kärlek & Europa pratar Johan om berusning och citerar Baudelaire medan Erik hämtar lite glödande hat mot kultureliten ur Lars Noréns dagbok. 


Apr 12, 2021

Erik gör ett tappert försök att förklara Deleuze och Johan pratar om skillnaden mellan poesi och poesi.