Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Jul 4, 2022

Erik har försökt greppa den esoteriska psykoanalytikern Carl Jungs teori om animus - den lilla killen som bor i alla tjejer. Kan animus förklara varför många kvinnor hatar både sig själva och andra? Och kan Byggare Bob verkligen leva upp till arketypen "the great dark man"?