Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Oct 11, 2021

Johan försöker säga vad alla redan tycker i fråga om legalisering av prostitution, vartefter Erik sörjer rummets kollaps och kommer fram till att Espresso House är The Black Lodge i Twin Peaks. Även kompensation för uteblivna inslaget: månadens parfym.