Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Mar 14, 2022

Lever vi alla i skuggan av en besviken mamma? Erik har sett Sopranos och funderar över mommy issues, dess orsaker och dess verkan. Dessutom, ny säsong med nytt avsnitt...