Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Dec 26, 2022

Julspecial från Kärlek och Europa! Johan har sett julfilm och funderar över vad som är sant egentligen och om tomten är som religion. Dessutom - paketöppning!


Dec 21, 2022

Välkomna till Kärlek och Europas ofrivilligt experimentella julavsnitt där vi pratar om den så kallade kristna kulturtrenden, rädslan att upplösas i Kristus enorma personlighet och varför man bör riva fler kyrkor. God jul!


Dec 11, 2022

Finns det en stor klyfta mellan de som läser och inte läser? Kan inte en lagom bra bok vinna Augustpriset, istället för en tråkig? Finns det för många böcker? Erik och Johan disktuerar Björn Werners kritik av Augustpriset och försöker förstå vad det egentligen är frågan om. 


Dec 5, 2022

Erik har läst Röda rummet av August Strindberg och undrar hur någon kan vara chockerad över politikens opportunism, fölränderlighet och låga nivå. Kapitlet "Aktiebolaget gråkappan" används som slägga mot Tidöavtalet i allmänhet och liberalernas Johan Pehrson i synnerhet.