Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Jan 16, 2023

Kommer Google och ChatGPT göra översättaren ännu fattigare än hen redan är? Johan har läst Nils Håkanssons bok Dolda Gudar och undersöker om man kan göra en gnostisk tolkning av AI. Är en automatisk demiurg vi skapat själva närmare Författaren, verkets store skapargud? Och spelar det någon roll om ändå ingen kollar om översättningen stämmer?