Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Dec 5, 2022

Erik har läst Röda rummet av August Strindberg och undrar hur någon kan vara chockerad över politikens opportunism, fölränderlighet och låga nivå. Kapitlet "Aktiebolaget gråkappan" används som slägga mot Tidöavtalet i allmänhet och liberalernas Johan Pehrson i synnerhet.