Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Dec 26, 2022

Julspecial från Kärlek och Europa! Johan har sett julfilm och funderar över vad som är sant egentligen och om tomten är som religion. Dessutom - paketöppning!