Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Jan 2, 2023

Johan har studerat Jane Eyre, klassikern man inte behöver läsa, och jämför romanfigurernas kärleksuttryck med visdomen i The 5 Languages of Love, klassikern sometimes gör livet lätt för parterapeuter. Är negging också ett kärleksspråk?