Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Feb 28, 2022

Johan har gjort efterforskningar kring dokumentären Tindersvindlaren och tar tempen på det moderna sol-och-vårandet. Erik har läst Johan Heltnes essäroman Sympati för djävulen och tycker den är bra, men kanske inte lika bra som Platon. 


Feb 14, 2022

Kärlek & Europa tar denna vecka avstamp i boken "Halva Malmö består av killar som dumpat mig" för att diskutera dumpandets etik och autofiktionens motsägelser. Erik berättar varför tjejer är fascister och Johan undrar om inte autofiktion i själva verket är fake news.