Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Oct 25, 2021

Erik lanserar sig som "relationship artist" och diskuterar toxisk femininitet med hjälp av feminismens stora namn. Johan använder sig av bränslekrisen i Tyskland kring 1950 för prata om förlåtelse, och hittar på vägen relationstips i Larry Mays filosofi kring internationell rätt efter krigsslutet. 


Oct 11, 2021

Johan försöker säga vad alla redan tycker i fråga om legalisering av prostitution, vartefter Erik sörjer rummets kollaps och kommer fram till att Espresso House är The Black Lodge i Twin Peaks. Även kompensation för uteblivna inslaget: månadens parfym.