Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Nov 28, 2022

Johan fick frågan "hur ofta tänker du på romarriket?" och insåg snabbt att han sugits in i en tjejerna-mot-killarna-diskurs utan dess like. Hur blev tjej och kill-spaningar den mest efterfrågade humorformen, och har detta något med det påstådda politiska könsgapet att göra?


Nov 21, 2022

Johan misstänker att en litteraturkanon (eller "Sveriges officiella buzzfeedlista") kommer att stjälpa mer än att hjälpa ungas relation till litteratur. Kanske bör Sverige uppvärdera skräp för att göra finböcker coolt? Nina Wähäs Testamente agerar katalysator för detta djuplodande samtal.


Nov 14, 2022

Erik, som har blivit woke, tar oss tillbaka till en tid när det var coolt och PK att vara antisemit och försöker släppa sin bitterhet mot dagens trendåsikter. 


Nov 7, 2022

Johan spånar kring förändrade manlighetsnormer och de konsekvenser detta fått för människors sexliv, medan Erik högläser om romantikens fascism ur en mystisk urkund. Är den Snälla Killen ett postmodernt fenomen? Är skönheten lite som att hålla i ett coolt vapen?