Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Jan 30, 2023

Vem är Michel Houellebecq? Varför åker han till Amsterdam för att spela in en dokuemntär om sina egna sexköp, eller är det satir? Går det att säga att han är dark Björn Ranelid? Lyckligtvis har Erik lagt vantarna på hans manifest, och försöker således reda ut vad han egentligen vill med sitt liv och...


Jan 23, 2023

Det är dags för ännu en upplaga av Kärlek och Europas relationsakut, denna gång men Familjeliv.se som frågebank. Går det att styra sina känslor? Borde du ta tillbaka någon som kanske ångrar sig efter att denne dumpat dig? Vi agerar experter och stillar din oro kunskapstörst. 


Jan 16, 2023

Kommer Google och ChatGPT göra översättaren ännu fattigare än hen redan är? Johan har läst Nils Håkanssons bok Dolda Gudar och undersöker om man kan göra en gnostisk tolkning av AI. Är en automatisk demiurg vi skapat själva närmare Författaren, verkets store skapargud? Och spelar det någon roll om ändå...


Jan 9, 2023

Erik blickar bakåt mot gårdagens moralpanik för att bättre förstå samtidens moralpanik och ställer sig frågan - var Vilhelm Moberg 50-talets JK Rowling? 


Jan 2, 2023

Johan har studerat Jane Eyre, klassikern man inte behöver läsa, och jämför romanfigurernas kärleksuttryck med visdomen i The 5 Languages of Love, klassikern sometimes gör livet lätt för parterapeuter. Är negging också ett kärleksspråk?