Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Aug 7, 2022

Esoteric boy summer fortsätter! Johan bjuder på en odyssé mellan olika andliga rörelser han fått i sitt facebookflöde och de vagt tveksamma känslor dessa ger honom. Finns det viktiga skillnader mellan att rensa kroppen genom att dra trådar i svalget och att tro att man tillhör överlevare från ett sjunket...


Jul 25, 2022

Är läsning ett särintresse för kulturella übermenschen? Erik menar att litteraturnördar borde släppa sitt överhöghetskomplex och spela lite TV-spel. Kanske kan Victor Malm, om han verkligen anstränger sig, plocka upp playstationkontrollen 15 minuter om dagen? 


Jul 16, 2022

Johan har motvilligt tagit sig an Naked Attraction Sverige och försöker  reda ut vad som egentligen är problemet med programmet - med hjälp av en grund förståelse av Gilles Deleuzes analys av "På spaning efter den tid som flytt."


May 29, 2022

Är allt verkligen tillåtet i krig och kärlek? Är total ödeläggelse verkligen den bästa strategin för ett fungerande samboskap? Erik försöker använda Machiavelli som relationscoach, med varierande framgång. 


Apr 18, 2022

Johan fortsätter sin studie av det goda i livet och har nu kommit till knarket. Historia, farlighet och legalisering avhandlas för att slutligen landa i att man borde kolla mer på sport.