Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Aug 30, 2021

Erik studerar den rena, heliga, kärleken genom Elizabeth Smart och Julian Assange. Johan pratar om spioner och att konspirationsteorier ofta är lite sanna.


Aug 15, 2021

Johan har lyssnat på Niklas Strömstedts sommarprogram och funderar på när det egentligen är bäst att vara sig själv och när det är bättre att vara någon annan. Erik förklarar hur man enligt Joan Didion får mer självrespekt genom att sätta på sig en Ica-kasse på huvudet. Amerika-jingel: Claes Hedström.


Aug 2, 2021

Erik serverar svarta piller innehållande sanningen om "kanske-männen". Johan försvarar autofiktionen som vägen till kunskap om livet innan internet. Även premiär för det nya stående inslaget: månadens parfym.