Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Aug 2, 2021

Erik serverar svarta piller innehållande sanningen om "kanske-männen". Johan försvarar autofiktionen som vägen till kunskap om livet innan internet. Även premiär för det nya stående inslaget: månadens parfym.