Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Feb 13, 2023

Går det att bli vuxen, och är det ens eftersträvansvärt? Hur ser framtidens barn- och vuxenskap ut? Är gränsen mellan barn- och vuxenkultur på väg att utraderas helt? Kommer vi någonsin slippa Disney-remakes? Kanske kan filmen Big med Tom Hanks från 1988 ge oss svaret på dessa frågor. Eller kanske inte. 


Feb 6, 2023

Det finns inget nytt under solen menar Johan, vare sig drag queens eller kravaller. Ingen modern människa är hur som helst snuskigare än vad James Joyce var i början av 1900-talet. Är det snarare så att det blivit på modet att anse saker skamliga och förfärande?