Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Feb 6, 2023

Det finns inget nytt under solen menar Johan, vare sig drag queens eller kravaller. Ingen modern människa är hur som helst snuskigare än vad James Joyce var i början av 1900-talet. Är det snarare så att det blivit på modet att anse saker skamliga och förfärande?