Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Jul 18, 2021

Johan tar tempen på dofter som metod för att attrahera en partner, bland annat med hjälp av internet, och Erik levererar en omgång Woke eller Wack™ tillsammans med 1600-talets enda svenska hipster. 


Jul 5, 2021

Erik försvarar kanske kanske-männen med hjälp av Strindberg och kritiserar nästan Eva Illouz. Johan tar fasta på att en miljon svenskar temporärt förlorat luktsinnet och nosar på doftens betydelse i en postmodern tid.