Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Jan 23, 2023

Det är dags för ännu en upplaga av Kärlek och Europas relationsakut, denna gång men Familjeliv.se som frågebank. Går det att styra sina känslor? Borde du ta tillbaka någon som kanske ångrar sig efter att denne dumpat dig? Vi agerar experter och stillar din oro kunskapstörst. 


Jun 6, 2022

Relationsakuten återvänder för att svara på angelägna frågor. Är han otrogen eller är hon bara en god väninna? Om en tjej slår sin kille i ansiktet av misstag, är det en röd flagga då? Vad ska man göra om ens äktenskap är en front för en ovanlig fetish? 


May 9, 2022

Kärlek & Europa öppnar en relationsakut och analyserar ofrivilliga frågeställare från Reddit. Ska man hålla med sin tjej trots att hon har fel? Varför slutar alla mina relationer med otrohet? Måste jag stå ut med att bli dåligt behandlad för att det beror på trauma i barndomen? Svar utlovas.