Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Mar 28, 2022

Johan utforskar bjussighetens mekanismer genom den relationsekonomiska termen "drinkluder". Kontrakt, lotterier, patriarkat och semiotik avhandlas, men kanske är bjudandet för bjudandets skull ett ledord?


Mar 21, 2022

I dagens avsnitt står spriten på menyn då Johan reder ut Rysslands bipolära relation till alkohol. Kanske är vodkasanktionerna mot Ryssland direkt skadliga för Ukraina, och kanske är Fortnite vägen till fred.


Mar 14, 2022

Lever vi alla i skuggan av en besviken mamma? Erik har sett Sopranos och funderar över mommy issues, dess orsaker och dess verkan. Dessutom, ny säsong med nytt avsnitt...