Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Mar 28, 2022

Johan utforskar bjussighetens mekanismer genom den relationsekonomiska termen "drinkluder". Kontrakt, lotterier, patriarkat och semiotik avhandlas, men kanske är bjudandet för bjudandets skull ett ledord?