Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

May 16, 2022

Johans berusningsexposé har nått drogen som är mer beroendeframkallande än heroein - tobak. Kärlek och Europa utforskar nikotinets historia och oväntade fördelar i ett avsnitt som absolut inte är sponsrat av tobaksindustrin.