Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Jul 5, 2021

Erik försvarar kanske kanske-männen med hjälp av Strindberg och kritiserar nästan Eva Illouz. Johan tar fasta på att en miljon svenskar temporärt förlorat luktsinnet och nosar på doftens betydelse i en postmodern tid.