Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Jul 18, 2021

Johan tar tempen på dofter som metod för att attrahera en partner, bland annat med hjälp av internet, och Erik levererar en omgång Woke eller Wack™ tillsammans med 1600-talets enda svenska hipster.