Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Jan 9, 2023

Erik blickar bakåt mot gårdagens moralpanik för att bättre förstå samtidens moralpanik och ställer sig frågan - var Vilhelm Moberg 50-talets JK Rowling?