Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Nov 21, 2022

Johan misstänker att en litteraturkanon (eller "Sveriges officiella buzzfeedlista") kommer att stjälpa mer än att hjälpa ungas relation till litteratur. Kanske bör Sverige uppvärdera skräp för att göra finböcker coolt? Nina Wähäs Testamente agerar katalysator för detta djuplodande samtal.