Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Feb 14, 2022

Kärlek & Europa tar denna vecka avstamp i boken "Halva Malmö består av killar som dumpat mig" för att diskutera dumpandets etik och autofiktionens motsägelser. Erik berättar varför tjejer är fascister och Johan undrar om inte autofiktion i själva verket är fake news.