Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Feb 28, 2022

Johan har gjort efterforskningar kring dokumentären Tindersvindlaren och tar tempen på det moderna sol-och-vårandet. Erik har läst Johan Heltnes essäroman Sympati för djävulen och tycker den är bra, men kanske inte lika bra som Platon.