Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


May 23, 2022

Varför är spam alltid så uppenbart spam? Johan letar igenom sin spam-korg på jakt efter den man som avsändarna tror han är. Erik letar i sin egen spam och finner den naiva kärleken.