Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Oct 10, 2022

Erik undersöker teorin om "low libido partners" som florerar bland bittra sexhavare på internet. Har ropen från de döda sovrummen någon tyngd, eller är det snarare en sorts sex-konspirationsteori? Kommer nästa terrordåd att utföras av en så kallad "high libido person"?