Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Jul 16, 2022

Johan har motvilligt tagit sig an Naked Attraction Sverige och försöker  reda ut vad som egentligen är problemet med programmet - med hjälp av en grund förståelse av Gilles Deleuzes analys av "På spaning efter den tid som flytt."