Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Sep 5, 2022

Johan har sett Gladiator och reflekterar över vårt eget Colosseum, alltså valrörelsen 2022. Vad ska man ta sig till? Inte vet vi. Skruva upp volymen och bli mer politiskt förvirrad än någonsin förr.