Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Aug 15, 2022

Har den sexuella revolutionen gjort tjejer till förlorare på det sexuella slagfältet? Johan funderar över den konservativa debattören Louise Perrys sexnegativa filosofi och har läst den kanoniserade tantsnuskromanen Lady Chatterleys älskare för att få svar.