Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Nov 8, 2021

Johan har läst Nora Roberts för att få reda på vad romantik egentligen är men upptäckte vad romantik en gång var. Erik förklarar varför man blir så less på fotografiska museet genom att spela ut Birgitta Trotzigs ord om "den dokumentära stilen" mot autofiktion.