Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Dec 11, 2022

Finns det en stor klyfta mellan de som läser och inte läser? Kan inte en lagom bra bok vinna Augustpriset, istället för en tråkig? Finns det för många böcker? Erik och Johan disktuerar Björn Werners kritik av Augustpriset och försöker förstå vad det egentligen är frågan om.