Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Oct 25, 2021

Erik lanserar sig som "relationship artist" och diskuterar toxisk femininitet med hjälp av feminismens stora namn. Johan använder sig av bränslekrisen i Tyskland kring 1950 för prata om förlåtelse, och hittar på vägen relationstips i Larry Mays filosofi kring internationell rätt efter krigsslutet.