Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


May 29, 2022

Är allt verkligen tillåtet i krig och kärlek? Är total ödeläggelse verkligen den bästa strategin för ett fungerande samboskap? Erik försöker använda Machiavelli som relationscoach, med varierande framgång.