Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Apr 12, 2021

Erik gör ett tappert försök att förklara Deleuze och Johan pratar om skillnaden mellan poesi och poesi.