Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Sep 19, 2022

Vad är en liknelse och vad är en metafor? Är du gul som en banan, var sovjet en sorts djurgård, och är överklassen ett akvarium med fiskar? Går det att skriva litteratur utan liknelser och jämförelser? I Kärlek och Europas säsongsavslutning ställer vi oss dessa måhända menlösa frågor.