Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Aug 22, 2022

Måste man vara antingen moralist eller nazist? Erik har läst Nietzsches skandalessä Tragedins födelse och försöker navigera mellan männen med mustascherna.