Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Jun 20, 2022

Johan har sett Gift vid första ögonkastet och funderar över den misslyckade matchningen mellan programmets deltagare. Varför faller just den här matchningen platt? Och är inte hela livet en matchning egentligen?