Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Jun 27, 2022

Trender kommer och går, men karisma är lika viktigt idag som på de gamla grekernas tid. Så vad är karisma, och vem är karismatisk? I veckans Kärlek och Europa går vi till botten med denna "nice dick energy", och stöter på karismans kanske farligaste ambassadör: "the beautiful boy as destroyer."