Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Mar 29, 2021

I det tredje och hittills gnälligaste avsnittet av Kärlek & Europa djupdyker Johan i dåliga analyser av Sartre och de Beauvoirs sexliv. Erik använder sitt latenta kvinnohat som krystad språngbräda för att prata om irrationell antipati mot konst.