Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


May 23, 2021

Johan tar lärdomar från vetenskaplig forskning för att se om relationer i litteratur som verkar lite smådåliga egentligen är jättebra, med både Birgitta Stenberg och Camilla Läckberg som exempel. Erik söker svar på varför alla, typ, mår så dåligt nu förtiden och klandrar 68-rörelsen.