Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


May 2, 2022

Vad är dekadens? Hur är man dekadent? Varför är man dekadent? Erik nystar i dekadensens historia och följer trådarna hela vägen till Birgitta Stenberg och Kärlek i Europa.